Sage over de naam “Nottelmann”

  

Een smid schrijft aan den Wethouder van Stormfuld:

 

Ondergeteekende neemt de vrijheid aan U te schrijven.

Uit overweging, dat hij afstamt van het

geslacht Nottelmann, waarvan de sage verhaalt

dat de Dithmarschers de burcht  Tielenhemme

stormerhand innamen en aldaar vonden de dochter

van den Deenschen koning, genaamd Noot.

Deze kreeg den stoutmoedigsten bestormer lief en

nam hem tot gemaal en echtgenoot en

werd “Noot haar man genoemd”, waaruit allengst

de naam Nottelmann ontstaan is.

Uit deze wortel kwamen verscheidene takken;

als daar zijn, welke nog thans Nottelmann heeten en

in St. Marie en omgeving woonachtig zijn.

  

Uit “Otto Babendiek”

                van

       Gustav Frensen 

  

Opm: Er wordt hier gesproken over Noord Friesland,

dit is het gebied  boven Cuxhaven gelegen in

Sleeswijk-Holstein (Noord-Duitsland) .

Dit gebied hoorde vroeger  bij Denemarken


Op dit moment komt de naam Nottelmann nog erg

veel voor in Dithmarschen en omgeving

 Sage

Home Genealogie Resente vondsten Uit de krant Akten Affiches Grafstenen Den Helder Familiefoto's